In je waarde laten en meedoen

Ongedeeld samenleven is een
maatschappelijk initiatief dat wil
bijdragen aan een samenleving
waar iedereen zich thuis voelt en
waar volwaardig burgerschap ook
voor mensen met een psychische
uitdaging binnen handbereik komt. 

Met elkaar je netwerk vergroten door
vanuit je eigen ervaring en interesse
samen met anderen activiteiten te
ondernemen.
Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven
van je eigen herstel en deskundigheid,
het delen van je activiteiten voor en
met de buurt of een specifieke hobby.

Om anderen makkelijk hierbij te
betrekken krijg je de beschikking
over een speciaal ontwikkeld online
platform waar we samen invulling aan
geven. Openbaar, drempelloos en veilig.

Meedoen is eenvoudig. Eerst overleggen
we je idee en de mogelijkheden. Daarna
kun je aan de slag. Met elkaar kunnen we
jezelf, je familie, je vrienden en iedereen
om je heen een stap verder brengen
richting een ongedeelde samenleving.

Hoe werkt het?- Hoe wordt je geholpen met
  jullie plan en activiteit?
- Waarom zouden anderen
  met je meedoen?
- Wat heb je nodig?
- Hoe ga je aan de slag?

 
Werken aan een samenleving die niemand uitsluit
deelnemers
Maak kennis met de deelnemers

Deze site is slechts informatief. En je kunt er enkele deelnemers vinden
die dat fijn vinden. Het is geen voorwaarde en soms
ook niet wenselijk.

De Tulp
Maatschappelijk steunsysteem Woensel-West

Huiskamer Zuidwester
Voorheen wijksteunpunt Petazzi

Wijkhuis De Steeg

Cursus samen op verhaal

Naasten voor Naasten
Voor mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan de herstelkansen van hun naasten

Markieza
Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid

Clientenbelangenbureau GGZE

Clientenraden GGzE

De ervaringsdeskundige
kennisplein
 

 

 
Laden...