Ongedeeld samenleven is een Coloci initiatief, een maatschappelijk platform met een sterke visie op het maken van verbinding in de samenleving en het creëren van meer onderling vertrouwen tussen mensen.

We willen werken aan een samenleving die niemand uitsluit. Door middel van zelf geïnitieerde projecten en experimenten is kennis opgedaan over uitgangspunten en randvoorwaarden van een nieuw platform, sociaal netwerk voor gemeenschapvorming en zelfvoorziening.

Dit heeft onder andere geleid tot een reeks unieke door bewoners / cliënten / burgers zelf geregisseerde sociale netwerken. Deze hebben als kenmerk dat zij voor de gebruikersgratis zijn, buitengewoon eenvoudig in het gebruik, interactief, privacy waarborg kennen en steunen op de kennis en ervaringen van andere gebruikers in de betreffende netwerken.

En in alle gevallen is het netwerk dienstbaar aan meer fysieke ontmoetingen, activiteiten en verbinding tussen mensen dichtbij en vertrouwd. Deelnemers worden vooral ondersteund in mogelijk maken van hun eigen collectief doel.

De mensen achter Coloci willen werken aan een samenleving die niemand uitsluit.

In 2012 ontving de toepassing erkenning van de Verenigde Naties als toekomst voorbeeld van een platform voor nieuw coöperatief samenwerken en open sociaal netwerk.