Ongedeeld samenleven werkt samen met regionale zorgorganisaties die anticiperen op de verandering van het bestaande zorgstelsel. Van zorg en ondersteuning geleverd door alleen professionals, naar informele lokale herstel- en zorgsystemen van ervaringsdeskundigen, naasten en professionals samen.En naar meer vanzelfsprekende verbinding met de samenleving.

Het platform en de kennis is toegepast bij een aantal organisaties die deelgenomen hebben aan het Transitieprogramma langdurende zorg.

Bijzonder was de deelname van mensen die werken aan herstel van zichzelf en een ander daarin ondersteunen. Dit droeg bij aan de ontwikkeling van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Deelnemers vanuit de GGZE en later Markieza uit Eindhoven, ontvingen voor dit werk in 2012 een Spirit of Planetree Nederland Award.

Daarna maakte ook deelnemers vanuit de SBWU (nu Lister) uit Utrecht kennis met het gebruik van het platform.

In 2016 zijn samen met GGZinGeest enkele initiatieven gerealiseerd met de inzet van het platform. Zoals Team Kwikzilver, een buurtGGZ innovatie/experiment in de Amsterdamse Rivierenbuurt (winnaar 1ste prijs van het Instituut voor Briljante mislukkingen!)  en de Herstelacademie Haarlem en Meer